API: update_contact

Provede změny v kontaktu. Používá se jak pro CZ tak pro generické domény, s určitými odlišnostmi. Návratový kód 1000 OK, 2004 Failed v případě nemožnosti změnit kontakt, 8001 This contact does not belong to your account v případě že kontakt není přiřazen k vašemu účtu, 8002 This contact is not allowed to be edited by this user v případě že nemáte právo kontakt měnit, 8800 Malformed input v případě neplatných hodnot vstupních polí. Detaily selhání jsou předány v elementu errors. V případě úspěšného přijetí příkazu je vygenerován email pro schválení změn držitelem kontaktu. Struktura parametrů je identická s příkazem create_contact.

Parametry:

 • contact_id - identifikátor kontaktu.
 • type - typ kontaktu. Povolené hodnoty CZ pro české domény a generic pro generické domény (.com atd.)
 • name - jméno a příjmení. Platné jen pro české domény.
 • firstname - křestní jméno. Platné jen pro generické domény.
 • lastname - příjmení. Platné jen pro generické domény.
 • organization - jméno společnosti. Nepovinné.
 • street - ulice a číslo domu.
 • city - město.
 • psc - poštovní směrovací číslo.
 • cc - dvoumístný kód země (country code).
 • phone - telefonní číslo ve formátu +420.123456789. Povinné pro české domény.
 • disclose_phone - zveřejnit telefonní číslo v registru. Možné hodnoty yes a no. Platné jen pro české domény.
 • fax - faxové číslo ve formátu +420.123456789. Nepovinné.
 • disclose_fax - zveřejnit faxové číslo v registru. Možné hodnoty yes a no. Platné jen pro české domény.
 • email - emailová adresa.
 • disclose_email - zveřejnit emailovou adresu v registru. Možné hodnoty yes a no. Platné jen pro české domény.
 • dic - DIČ. Platné jen pro české domény.
 • disclose_dic - zveřejnit DIČ v registru. Možné hodnoty yes a no. Platné jen pro české domény.
 • ident_type - typ identifikace. Možné hodnoty: op (číslo občanského průkazu), passport (číslo pasu), mpsv (číslo sociálního pojištění), ico (IČO) a birthday (datum narození). Platné jen pro české domény.
 • ident_number - číslo identifikace. Platné jen pro české domény.
 • disclose_ident - zveřejnit číslo identifikace v registru. Možné hodnoty yes a no. Platné jen pro české domény.
 • notifyemail - emailová adresa pro notifikace o změnách. Nepovinné. Platné jen pro české domény.
 • disclose_notifyemail - zveřejnit emailovou adresu pro notifikace v registru. Možné hodnoty yes a no. Platné jen pro české domény.

Bez návratových hodnot.

Příklad:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<api>
<ssid>sygCqZlagT0OdBcgFwVio7uYsS69Rr</ssid>
<update_contact>
<contact_id>TEST007</contact_id>
<type>CZ</type>
<name>Test Testovič</name>
<organization>Testing Inc.</organization>
<street>Testovací­ 11/7</street>
<city>Testov</city>
<psc>87410</psc>
<cc>CZ</cc>
<phone>+420.602602602</phone>
<disclose_phone>yes</disclose_phone>
<fax/>
<disclose_fax>yes</disclose_fax>
<email>pav@oook.cz</email>
<disclose_email>no</disclose_email>
<dic/>
<disclose_dic>yes</disclose_dic>
<ident_type>birthday</ident_type>
<ident_number>19.8.1980</ident_number>
<disclose_ident>no</disclose_ident>
<notifyemail>pav@oook.cz</notifyemail>
</update_contact>
</api>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<api>
<status code="1000">OK</status>
</api>
 
© 2005-2024 TELE3 | všechna práva vyhrazena | Vaše IP 44.211.26.178
 přijímáme platby FIO bankapřijímáme platby Raiffeisenbankgenerujeme QR platbyonline platby Visaonline platby MasterCardpodporujeme protokol IPv6zabezpečení domén DNSSECeshop s výpočetní technikouDebian serverUbuntu serverProxmox Virtual Environmentakreditovaný registrátor CZ domény s certifikacícertifikace Cisco CCNA